بانک دانش

بانک دانش از طریق ثبت مشکلات، سوالات و مستند سازی آنها، به مشتریان این اطمینان را می دهد که تمامی این موارد ارزشمند را دستور کار خود قرار داده و تا رفع و یا پیدا کردن راه حل مناسب برای هر چالشی نهایت تلاش خود را خواهیم کرد. زمان پاسخگویی به تیکت ها و سوالات از یک ساعت تا 8 ساعت متغیر است .
اینجا هیچ درخواست و سوالی بی جواب باقی نمی ماند .


ورود به بانک دانش 

    نام کاربری:

    پسورد :