قسمت 1 : تعریف حسابداری و حسابدار

قسمت 1 – تعریف حسابداری و حسابدار

در اولین جلسه از آموزش حسابداری رایگان  که به همت وب سایت نرم افزار حسابداری ایران گیگ جمع آوری شده به تعریف حسابداری و حسابدار پرداخته ایم.

حسابدار کیست و چه وظایفی دارد؟ وظایفی که یک حسابدار بر عهمده دارد چه کارهایی است ؟ همانطور که از اسم این شغل پیداست ، حسابدار ، وظیفه ی ثبت و نگهداری اسناد مالی و تهیه انواع گزارشات را بر عمده دارد .


وظیفه حسابدار چیست؟
وظایف اصلی یک حسابدار نگهداری حساب ها، کنترل افزایش و کاهش حساب ها و تهیه صورت های مالی براساس اسناد و مدارک است. یعنی یک حسابدار باید رویداد مالی را تجزیه و تحلیل کند، سند حسابداری صادر کند و در نهایت صورت های مالی و گزارشات را برای استفاده کنندگان تهیه نماید. استفاده کننده ها افرادی درون سازمانی و برون سازمانی هستند که برای تصمیمات خود نیاز به این صورتهای مالی دارند.

 

برای دستیابی به سایر قسمت ها می توانید از منوی زیر استفاده کنید .

  1. آموزش حسابداری قسمت 1 – تعریف حسابداری و حسابدار
  2. آموزش حسابداری قسمت 2 : تعریف دارایی در معادله حسابداری
  3. آموزش حسابداری قسمت 3 : بدهی و سرمایه در معادله حسابداری
  4. آموزش حسابداری قسمت 4 : سطوح حساب ها در حسابداری
  5. آموزش حسابداری قسمت 5 تعریف T حسابها در حسابداری
  6. آموزش حسابداری  قسمت 6 : بدهکار و بستانکار در حسابداری
  7. آموزش حسابداری قسمت 7 : حل تمرین معادله اساسی حسابداری

شما می توانید از مقالاتی مانند  بهترین نرم افزار حسابداری ، نرم افزار حسابداری نیز استفاده کنید .


نرم افزار حسابداری رایگان
انواع نرم افزار حسابداری
نرم افزار حسابداری اندروید
بهترین نرم افزار حسابداری
نرم افزار حسابداری شرکتی
نرم افزار حسابداری چیست
نرم افزار حسابداری شخصی
نرم افزار حسابداری موبایل