قسمت 3 : بدهی و سرمایه در معادله حسابداری

قسمت 3 : بدهی و سرمایه در معادله حسابداری

در اولین جلسه از آموزش حسابداری رایگان  که به همت وب سایت نرم افزار حسابداری ایران گیگ جمع آوری شده به تعریف و تشریح بدهی و سرمایه در معادله حسابداری خواهیم پرداخت .

همانطور که در قسمت دوم از دوره ی آموزش حسابداری دیدیم ، دارایی = بدهی به علاوه سرمایه بود . حال میخواهیم بدانیم که بدهی چیست؟ سرمایه به چه چیزی گفته میشود و جایگاه آن را در معادله حسابداری خواهیم دید.

 

معادله اساسی حسابداری
معادله اساسی حسابداری عبارت است از:

دارایی = بدهی + سرمایه

بدهی چیست؟

بدهی شامل موارد زیر می شود:

 • حسابهای پرداختنی (نقطه مقابل حسابهای دریافتنی)
 • اسناد پرداختنی (مانند چک و …)
 • پیش دریافت درآمد / فروش (نقطه مقابل پیش پرداخت)
 • حقوق پرداختنی (حقوق معوق شده)

سرمایه چیست؟

 • سرمایه شامل حقوق صاحبان سهام می شود که در دارایی و منافع شرکت شراکت داشته اند.

در ادامه قسمت قبل معادله اساسی حسابداری از آموزش حسابداری به بررسی بدهی و سرمایه می پردازیم.

 

برای دستیابی به سایر قسمت ها می توانید از منوی زیر استفاده کنید .

 1. آموزش حسابداری قسمت 1 – تعریف حسابداری و حسابدار
 2. آموزش حسابداری قسمت 2 : تعریف دارایی در معادله حسابداری
 3. آموزش حسابداری قسمت 3 : بدهی و سرمایه در معادله حسابداری
 4. آموزش حسابداری قسمت 4 : سطوح حساب ها در حسابداری
 5. آموزش حسابداری قسمت 5 تعریف T حسابها در حسابداری
 6. آموزش حسابداری  قسمت 6 : بدهکار و بستانکار در حسابداری
 7. آموزش حسابداری قسمت 7 : حل تمرین معادله اساسی حسابداری

شما می توانید از مقالاتی مانند  بهترین نرم افزار حسابداری ، نرم افزار حسابداری نیز استفاده کنید .

 


نرم افزار حسابداری رایگان
انواع نرم افزار حسابداری
نرم افزار حسابداری اندروید
بهترین نرم افزار حسابداری
نرم افزار حسابداری شرکتی
نرم افزار حسابداری چیست
نرم افزار حسابداری شخصی
نرم افزار حسابداری موبایل