قسمت 4 : سطوح حساب ها در حسابداری

قسمت 4 : سطوح حساب ها در حسابداری

آموزش حسابداری ، قسمت چهارم ، سطوح حساب ها در حسابداری .

باید بدانیم که :

گروه حسابها ، حسابهایی دارد بنام سطح کل که متشکل از

  • دارایی ها
  • بدهای ها
  • سرمایه

می باشند و حسابهای معین زیر شاخه گروه حسابها هستند .

در قسمت چهارم  از آموزش حسابداری رایگان  که به همت وب سایت نرم افزار حسابداری ایران گیگ جمع آوری شده به آشنایی با سطوح حسابها خواهیم پرداخت .

 

گروه بندی حساب ها (مقدماتی)

گروه حسابها: شامل دارایی، بدهی و سرمایه

حسابهای سطح کل: حسابهای زیرشاخه گروه حسابها

حسابهای سطح معین: زیرشاخه حسابهای سطح کل

 

برای دستیابی به سایر قسمت ها می توانید از منوی زیر استفاده کنید .

  1. آموزش حسابداری قسمت 1 – تعریف حسابداری و حسابدار
  2. آموزش حسابداری قسمت 2 : تعریف دارایی در معادله حسابداری
  3. آموزش حسابداری قسمت 3 : بدهی و سرمایه در معادله حسابداری
  4. آموزش حسابداری قسمت 4 : سطوح حساب ها در حسابداری
  5. آموزش حسابداری قسمت 5 تعریف T حسابها در حسابداری
  6. آموزش حسابداری  قسمت 6 : بدهکار و بستانکار در حسابداری
  7. آموزش حسابداری قسمت 7 : حل تمرین معادله اساسی حسابداری

شما می توانید از مقالاتی مانند  بهترین نرم افزار حسابداری ، نرم افزار حسابداری نیز استفاده کنید .


نرم افزار حسابداری رایگان
انواع نرم افزار حسابداری
نرم افزار حسابداری اندروید
بهترین نرم افزار حسابداری
نرم افزار حسابداری شرکتی
نرم افزار حسابداری چیست
نرم افزار حسابداری شخصی
نرم افزار حسابداری موبایل