قسمت 6 : بدهکار و بستانکار در حسابداری

قسمت 6 : بدهکار و بستانکار

  • آموزش حسابداری ، قسمت 6 تعریف بدهکار و بستانکار در حسابداری

 

در قسمت قبل معادله اساسی حسابداری از مباحث آموزش حسابداری یاد گرفتیم که هر حساب یک T دارد. در ادامه به تعریف بیشتر جزئیات T هر حساب می پردازیم.

 

بدهکار و بستانکار

هر حساب یک T یعنی دو سمت دارد. سمت راست T هر حساب مطابق با قرارداد * محل قرارگیری افزایش آن حساب و سمت چپ هر حساب محل قرارگیری کاهش آن حساب است. در اصطلاحات حسابداری به سمت راست T هر حساب بدهکار و به سمت چپ بستانکار گفته می شود.

* قرارداد: اگر یک حساب از دارایی ها افزایش پیدا کند، در سمت راست یا بدهکار نوشته می شود.

 

برای دستیابی به سایر قسمت ها می توانید از منوی زیر استفاده کنید .

  1. آموزش حسابداری قسمت 1 – تعریف حسابداری و حسابدار
  2. آموزش حسابداری قسمت 2 : تعریف دارایی در معادله حسابداری
  3. آموزش حسابداری قسمت 3 : بدهی و سرمایه در معادله حسابداری
  4. آموزش حسابداری قسمت 4 : سطوح حساب ها در حسابداری
  5. آموزش حسابداری قسمت 5 تعریف T حسابها در حسابداری
  6. آموزش حسابداری  قسمت 6 : بدهکار و بستانکار در حسابداری
  7. آموزش حسابداری قسمت 7 : حل تمرین معادله اساسی حسابداری

شما می توانید از مقالاتی مانند  بهترین نرم افزار حسابداری ، نرم افزار حسابداری نیز استفاده کنید .

 


نرم افزار حسابداری رایگان
انواع نرم افزار حسابداری
نرم افزار حسابداری اندروید
بهترین نرم افزار حسابداری
نرم افزار حسابداری شرکتی
نرم افزار حسابداری چیست
نرم افزار حسابداری شخصی
نرم افزار حسابداری موبایل